הכוח הערבי הלוחם בארץ ישראל עד לפלישת צבאות ערב, 1948-1945

אליעזר טאובר קיימים מחקרים מספר הבוחנים את פעילותם הפוליטית והצבאית של ערביי ארץ ישראל בשנים שקדמו למלחמת › 948 ובמהלכה . ואולם אלה אינם מתארים באופן שיטתי ומסודר את מבנה הכוחות הערביים הלוחמים שפעלו בארץ ישראל בתקופה זו , את הרכבם ואת דרכי פעולתם . מי שניסה להביא תיאור כזה היה חיים לבנברג בספר העוסק בהכנות הצבאיות של ערביי ארץ ישראל לעימות של . › 948 אם כי לבנברג תיאר תיאור מניח את הדעת את ארגון הנג'אדה , ותיאור לוקה בחסר את " צבא ההצלה , " הרי שבדיונו בתרומת האחים המוסלמים למאמץ המלחמתי עסק אך מעט בהשתתפותם במלחמה של האחים המוסלמים המצריים , שהייתה משמעותית יותר מתרומתם של האחים המוסלמים המקומיים , ואילו את " צבא הג'יהאד הקדוש , " שהיה הכוח המרכזי בשורות הערבים המקומיים במלחמת , › 948 לא הזכיר כלל ועיקר . זאת ועוד , בשל קביעתו שספרי הזיכרונות הערביים " מאופיינים באי דיוקים והגזמות גדולות , " השתמש בהם לבנברג  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן