נשים ומגדר בארגון ה"הגנה" בשנים 1948-1920

דגנית בוני דוידי אף שנעשו מחקרים רבים על היבטים שונים בתולדות ה"הגנה , " נושא הנשים בארגון ה"הגנה" עדיין לא זכה לבדיקה מעמיקה . זאת על אף התפקיד המשמעותי שמילאו הנשים בחיי ה"הגנה" בתקופת המאבק על הקמת המדינה . פעילותה של החברה בארגון ה"הגנה" התפתחה בהתאם לאופיו המשתנה של הארגון , שהותאם לדרישות המשתנות של המציאות . משירות אישי של מתנדבים נבחרים נעשה ארגון ה"הגנה" לעממי ורחב . משמירה מקומית על רכושו ועל כבודו של כל יישוב עבר גם האלמנט הנשי לשמירה על מערכות בין יישוביות , ליווי שיירות והבטחת עורקי תחבורה . החברות יצאו לפעילויות המאבק בשלטון הבריטי , לארגון ההעפלה ועלייה ב' בארץ ובחו"ל . הן הצטרפו ללחימה נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה , ואף השתתפו במלחמת העצמאות . לא אחת היה עליהן להיאבק במגבלות פיזיולוגיות , דעות קדומות וקשיים אנושיים , בעיקר בשל היותן נשים . אך החברות לא קיבלו מתנות חינם . על מנת להרחיב את תחומי פעילותן הן נאלצו לשכנע מפקדים ביכולתן , להוכיח את יכולתן , להראות נחישות וכושר עמידה . רק לאחר תלאות ועבודה מפרכת הן הצליחו לכבוש לעצמן תחומים חדשים , לפעמים כאלו שנחשבו לתחומים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן