ארגון ה"הגנה" לקראת המעבר משלטון המנדט לעצמאות מדינת ישראל (1948-1937)

עמיר בר אור הקדמה ארגון ה"הגנה" הוקם ביוני 1920 על ידי " אחדות העבודה" שנוסדה כשנה קודם לכן כתוצאה מהאיחוד בין " פועלי ציון" ו"הבלתי מפלגתיים . " מפלגה זו העמידה במקום גבוה בסדר עדיפויותיה את הטיפול בסוגיית ביטחונו של היישוב היהודי , והלה גמל לה על כך באמצעות חלק נכבד מקולות בוחריו שלקחו חלק בבחירות הראשונות ל"אסיפת הנבחרים" שהתקיימו כבר באפריל . 1920 בדצמבר , 1920 עם הקמת " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , " הועברה האחריות על הארגון לידיה . כגוף שייצג את סקטור הפועלים השכירים ביישוב הייתה ההסתדרות אחראית באופן בלעדי על הארגון , עד לאחר מאורעות תרפ"ט , שבעקבותיהן הוקמה מפקדה פריטטית משותפת לה ולמחנה האזרחי – "המפקדה הארצית . " האחריות המשותפת של נציגויות שני הסקטורים העיקריים ביישוב לא סייעה בהכרח לקידומו ולביסוסו של הארגון , בשל העובדה שאישים פוליטיים בעלי אינטרסים מנוגדים שימשו מפקדים ישירים על כוחו הצבאי של היישוב . חוסר התועלת בפיקוד ישיר של גוף פוליטי על כוח צבאי הוכח באופן ברור כבר במהלך האתגר המשמעותי הראשון שניצב בפניו – השלב הראשון של מאורעות . 1939–1936 באפריל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן