בפתח הקובץ

ב , 2008 במלאת שישים שנה למדינת ישראל , יזם המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין באוניברסיטת בר אילן להוציא לאור קובץ מקיף של מאמרים חדשים , תחת הכותרת : אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות : ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין לאומית , העוסקים בסוגיות שונות בתולדות המדינה . המאמרים , פרי עטם של חוקרים ותיקים וצעירים כאחד , נועדו להציג נקודות חדשות או היבטים שטרם נחקרו לעומקם . ההדגשים במאמרים בתחומים הצבאיים ביטחוניים והדיפלומטיים מדיניים הם : ביטחון פנים וביטחון חוץ , מעמדה , פעולותיה ומקומה של ישראל במישור המדיני דיפלומטי בשנות המלחמה הקרה ומקומה של ישראל במרחב הערבי והמוסלמי . הספר שלפנינו מציג ארבע שאלות משמעותיות . הראשונה שבהן היא , כיצד מתמודדת ישראל עם בעיותיה הביטחוניות שמחוץ לגבולותיה ומהם סדרי העדיפויות של ממשלותיה מאז 1948 בתחום הביטחוני לגבי הבעיה הפלסטינית ? מה מעמדן של הקהילות הערביות בעידן הממשל הצבאי הישראלי ומהי עמדת העדה הדרוזית בסוגיות ביטחוניות ? מה היו אתגריה הביטחוניים והדיפלומטיים של ישראל בעיצומה של המלחמה הקרה עד ראשית שנות התשעים במאה העשרים ומהות יחסי הגומל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן