תוכן העניינים

בפתח הקובץ 9 שער ראשון מחתרות ציוניות והעימות הערבי–יהודי עד להקמת המדינה הילדה נסימי מרות , מדיניות וטקטיקה במאבק בין הארגונים הלוחמים בתקופת היישוב – בין תדמית למציאות 35 עמיר בר אור ארגון ה"הגנה" לקראת המעבר משלטון המנדט לעצמאות מדינת ישראל 67 ) 1948–1937 ( דגנית בוני דוידי נשים ומגדר בארגון ה"הגנה" בשנים 101 1948–1920 אליעזר טאובר הכוח הערבי הלוחם בארץ ישראל עד לפלישת צבאות ערב , 135 1948–1945 רונן יצחק שיתוף פעולה מוגבל : מדינות ערב במלחמת 175 1948 שער שני המיעוט הערבי והדרוזי במדינת ישראל והאתגר הפלסטיני מוסטפא כבהא חברי הכנסת של רשימות הלוויין הערביות ותפקודם בתקופת הממשל הצבאי , 203 1966–1948 נסים דנה העדה הדרוזית וביטחון ישראל 219 גלית מ' בן ישראל ) פיקסלר ( ומרינה שורר זלצר מדיניות ממשלות ישראל בעת פיגועי מיקוח וחטיפות שעשו ארגוני טרור פלסטיניים בשנים 241 1994–1968 בועז גנור התמודדות ישראל עם אתגרי האינתיפאדה הראשונה 261 ) 1991–1987 ( הלל פריש הגנה מול התקפה : בדיקת יעילות גדר הביטחון ביהודה ושומרון 291 שער שלישי דיפלומטיה ומדיניות חוץ בעידן המלחמה הקרה : ישראל , מדינות ערב ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן