אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות

המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין-לאומית מיכאל מ , לסקר רונן יצחק עורכים הוצאת אוניברסיטת בר-אילן אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין לאומית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן