6. ערכאת הערעורים

במאמר קצר זה , לא התיימרתי לדון באריכות בפעילות הפנימית של ערכאת הערעורים . באופן כללי , אסטרטגיית הלגיטימיות הננקטת בידי ערכאת הערעורים ( אם במישרין ואם 47 בעקיפין , ( היא זהירות הרמנויטית וענווה ממסדית עם עין פקוחה לאיזון בין לגיטימיות פנימית וחיצונית . בכל זאת , יש נושא אחד שערכאת הערעורים טרם הפנימה במלואו , והוא ההשלכות של השינוי בפרדיגמה המשפטית . גם בהחלטותיה ( לעתים בחיתוך מעודן של החלטות הפנל ( וגם בסידור העבודה שלה ובהבנתה העצמית , היא טרם השכילה להבין כי אחד מתפקידיה הוא להיות מגנת כל היסוד השיפוטי של מנגנון יישוב 47 ראו , Howse לעיל הערה 5 ו . 48 ראו , למשל : India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical . Products , Appellate Body Report adopted on January 16 1998 , WT / DS 50 / AB / R , paras . 46 במקרה הזה יצר הפנל עיקרון פרשני משלו , שאינו עקבי , לא עם הכללים המקובלים של פרשנות המשפט הבין לאומי הפומבי , ואף לא עם הנוהג המבוסס של גאט"ט וארגון הסתר העולמי . גם הפנלים וערכאת הערעורים צריכים לפעול על פי כללי הפרשנות של אמנות בין לאומיות שנקבעו באמנת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן