5. תפקיד מזכירות הארגון

היורידיזציה העמידה את מזכירות הארגון בעמדה בלתי אפשרית . להלכה , אין היא שחקנית אלא סייענית למשחקם של אחרים . זו כמובן נחמה לשוטים . ביישוב סכסוכים המזכירות אמורה לספק ייעוץ משפטי אובייקטיבי ושירותים משפטיים לפנלים . למעשה , באופן בלתי נמנע ובמידה משמעותית , היא משמשת כגנזך של הזיכרון הממסדי ; של העקביות האופקית והתקופתית ; של אסטרטגיה פרשנית ארוכת טווח - כל הדברים שמערכת הפנלים , כדרגה משפטית ראשונה , אמורה להיות אך אינה מסוגלת . בדומה לנציבות של האיחוד האירופי , יש למזכירות עמדה באשר להכרעה הרצויה של הסכסוך . לכאורה עצם העמדת "ייעוץ משפטי אובייקטיבי" אמורה להגן עליה מפני צידוד באחד הצדדים הנצים , או מפני מראית עין כזו . אבל רק הדיוטות עם הבנה פרימיטיווית בהרמנויטיקה ובתהליכים משפטיים יכולים להאמין בזאת . התוצאה היא סכיזופרניה בהבנה העצמית של המזכירות לגבי תפקידה בתהליכי יישוב הסכסוכים , ובאופן תכוף מדיי הדחקה מודעת ובלתי מודעת . כמו בתאוריית החלומות של פרויד , יש דברים שפשוט חייבים לצאת החוצה . השקפתם של חברי המזכירות באשר להכרעה הרצויה של סכסוך סופה להתגלות , ומה שחמור יותר , היא תכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן