4. ארגונים לא ממשלתיים והגשת טיעונים על ידם (Amicus Curiae Briefs)

נושא זה באמת עדין , וניתן לחשוב עליו כעל סוגיה שמעורבת בה בעיקר התנגשות בין תרבויות משפטיות ( לרוב צפון אמריקניות נגד שאר העולם . ( הנוהג ברחבי העולם , ו 4 אנשי אקדמיה רבים תומכים בפתיחות ובשקיפות בהליך יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי . ראו , למשל : S . Charnovitz "Participation of Nongovernmental Organizations in the World Trade Organization" 17 U . Pa . J . lnl ' 1 Econ . L . ( 1996 ) 331 ( תמיכה ברעיון שארגון הסחר העולמי , , NGOs יקנה זכויות השתתפות שיטתיות לארגונים לא ממשלתיים במסגרת הוועדות בארגון , הן בעשייה הפוליטית והן בהליך יישוב הסכסוכים , בתור תובעים , "ידידי בית המשפט , " כעדים או כמשקיפים . ( ראו : D . C . Esty "Linkages and Governance : NGOs at the World Trade Organization" 19 U . Pa . J . hit' / Econ . I . ( 1998 ) 709 ( arguing that " a more open WTO decision-making process that includes non-governmental entities , operating both as intellectual competitors to and support mechanisms for governments , offers the promise of strengthening the international trading syst...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן