3. חשאיות

חשאיות ההליכים היא בבחינת נסיגה לשלב הדיפלומטי בהתפתחות של גאט"ט . עדיין יש לה מקום בשלב ההתייעצויות עובר להקמת הפנל . ואולם לאחר שהוקם הפנל אין לה עוד מקום . למעט מקרים של גילוי מידע חסוי או של מסמכים המכילים סודות מדינה ( בעיה שגם בתי משפט מקומיים במדינות נתקלים בה ויש לה פתרונות רבים , ( יש להכיר בכך שיש כאן הליך שיפוטי . אין זה עולה בקנה אחד עם עקרונות בסיסיים של משטר פתוח ושקיפות הליכים משפטיים , ואף לא עם הנושאים המשמעותיים שעומדים כעת במחלוקת , שעקרונות הסודיות יוסיפו להתקיים . רק בדיקטטורות , ה"צדק" מתנהל מאחורי דלתיים סגורות . באופן פונקציונלי , הפנלים וערכאת הערעורים ממלאים את אותה הפונקציה ודנים באותם הנושאים תוך הסתמכות על נורמות דומות , כמו שבתי המשפט הלאומיים ובית הדין האירופי ממלאים באיחוד האירופי . רק משום שה \\ י 10 נשלט במהלך כל קיומו על ידי פקידי ציבור , שבעבורם חיסיון וסודיות הנם טבע שני ומקור כוח וחשיבות עצמית , נוהג זה נשאר עד היום . אכן , הם באמת מאמינים כי פתיחת ההליך היא דבר רע . הם טועים ; גם ביחס לפנלים וגם ביחס לערכאת הערעורים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן