ד. משפטנים ודיפלומטים: הדיסוננס

המעבר מדיפלומטיה למשפט לא היה קל . ברצוני לציין כאן כמה מאפיינים של המערכת הנוכחית , שבהם הדיסוננס עדיין קיים ולבחון כמה מהשלכותיו . נקודת המבט שלי אינה שופטת אלא אורגנית . הדיסוננס הנו כמעט בלתי נמנע ותיקונו , היכן שנדרש , לא יהיה פטור מכאבים או חסר עלויות , בייחוד מכיוון שלדעתי , במקרים מספר קיים משחק שסכומו אפס בין הלגיטימיות הפנימית והחיצונית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן