ג. שינוי הפרדיגמה - שלטון המשפטנים ותרבות החוק

עם כל תשומת הלב שניתנה למעבר לסמכות השיפוט שבכפייה , לתוצאה המחייבת וליצירת ערכאת הערעורים , יש ממד אחד , שלדעתי , אינו נידון מספיק ואינו מובן כהלכה . יורידיזציה היא עסקת חבילה . היא כוללת את שלטון החוק , אך גם את שלטון המשפטנים . אין היא משפיעה רק ( עם כל החשיבות שבדבר ) על יחסי הכוחות בין המדינות החברות , על עצמת האכיפה של ההסכמים , על האפשרות של השגת יישוב החלטי של סכסוכים , ועל הסיכויים לקבל פרשנויות מוסמכות של הוראות עמומות המנוסחות כך ברשלנות או במתכוון . היא מייבאת , אם נרצה בכך ואם לא , את הנורמות , 28 אבל ראו : J . H . Jackson The World Trade Organization Constitution and Jwispnidence ( London 1 998 ) 98-99 : "Turning to the actual practice so far , here too one can detect a pretty strong rule-oriented approach . The appeal case reports so far read much more like a judicial opinion of a national court than did some of the much earlier GATT cases ... Similarly , the participating governments are finding that the process requires them to be much more 'legalistic' in their advoca...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן