4. האופי הסודי של הסכסוכים

מצב דברים מאושר זה של בערות הדדית נבע בחלקו מהאתוס הדיפלומטי של סודיות . סודיות היא הסמל המסחרי של הדיפלומטיה . היא מהווה לעתים תכופות מרכיב קריטי להשגת ה"כן" בסוגיות רגישות . זה כמו שהמרשמים הרפואיים הנכתבים בכתב בלתי קריא המפוענח אך ורק על ידי הרוקחים היא הסמל המסחרי של הרופאים , וכמו שהשימוש המיותר במונחים לטיניים מהווה סמלם המסחרי ה sine qua « 0 « של עורכי הדין ; אמצעי שבו הם רוכשים לעצמם כוח ומעצימים את חשיבותם . במנגנון יישוב הסכסוכים של גאט"ט היתה סודיות בשני מישורים : לאחר שפנל היה מוקם , רק למקצת השחקנים , אפילו בתוך הגאט"ט עצמו , היתה נגישות להליכים . בסיומם , לעולם הרחב ניתן דין וחשבון שטחי בלבד . גם אם ההליכים לא היו מוגנים באופן רשמי מעיני הציבור , ובסופו של דבר התפרסמו ב ס , 818 היו החלטות הפנל קשות להשגה והיו נגישות למקורבים בלבד . הסודיות שאפפה את הליך יישוב הסכסוכים היתה אחד הסימנים הבולטים לכך שההתייחסות אל הפנל היתה כאל דיפלומטיה באמצעים אחרים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן