2. האופי הפרטני של הסכסוכים

אף על פי שהסכסוכים העלו לעתים שאלות מערכתיות רחבות בעלות משמעות והשפעה הרבה מעבר לצדדים הישירים לסכסוך , נטה ההליך להתייחס לאותן מחלוקות כאל התפרצויות פרטניות הדורשות את יישובן הספציפי . את יישוב הסכסוך ניסו להשיג עוד Internationa ! Relations and Domestic Affairs ( Cambridge 1989 ); A . Wend "Collective Identity Formation and the International State" 88 Am . Pol . Sci . Rev . ( 1994 ) 384 ; P . J . Katzenstein [ ed . ] The Cultureof National Security : Normsand Identity in World Politics ( New York 1995 ); M . Finnemore National Interest in International Security ( Ithaca , N . Y . . 1996 ) 21 מקצת הבעיות הפוליטיות שארגון הסחר העולמי מתמודד עמן הן תוצאה של שינוי בכל הגורמים הללו . החברות רחבה והטרוגנית הרבה יותר ; כיום יש התפלגות עמוקה יותר ומתחים בין צפון לדרום , בין מזרח למערב , ובין אירופה לארצות הברית ; יש גם פנים חדשות רבות וקשה יותר לשמור על אווירת המועדון הסגור שהיתה בעבר . 22 לכן היו יוצאים מן הכלל וכמה סכסוכים חרגו מתחומי הגאט"ט . למשל , התביעה של אורוגוואי כנגד כל המדינות המת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן