א. מבוא

אין עוד תחום בארגון הסחר העולמי \(^/ ד 0 ) שזכה לתשומת לב רבה יותר מהליך יישוב הסכסוכים שלו , אשר יש הטוענים כי הוא התוצאה המערכתית החשובה ביותר של סבב 2 אורוגוואי . אין בזה הפתעה מנקודת ראותו של WT 0 n עצמו . מזכר ההבנה בדבר יישוב Joseph Straus Professor of Law , New York University School of Law , European Union Jean * Monnet Chaired Professor , Chair and Faculty Director , Hauser Global Law School Program ; Program Director , Jean Monnet Center for International Law and Regional Economic Law and Justice inNn . My thanks to Sungjoon Cho for his research assistance ** זה , במקורו האנגלי , הוצג בכנס על ארגון הסחר העולמי שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בחודש מארס , 2000 ופורסם לאחרונה ב : . 35 Journalof World Trade ( 2001 ) 191 תורגם על ידי עו"ד ארי סירקין ופרופ' אריה רייך . 1 ראו : Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization , April 15 , 1994 , Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilatera l Trade Negotiation [ להלן : הסכם , [ WTO n פורסם בתוך : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן