12. שלטון המשפטנים ואתוס הדיפלומטים הרהורים על הלגיטימציה הפנימית והחיצונית של מנגנון יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי יוסף ויילר