2. אזור הסחר העתידי באגן הים התיכון (ה-Mediterranean Free Trade Zone)

מהם הלקחים ממאמר זה לישראל ? לקח אחד קשור להתנהלות הפנימית של המשק הישראלי . הספרות הכלכלית המודרנית , שממצאיה נסקרו בקצרה לעיל בפרק ב , סעיף , ( א ) 1 מצביעה על כך שליברליזציה במדיניות סחר והפיתוח הכלכלי המואץ שנלווה אליה עלולים לגרור תוצאות סביבתיות קשות . המשק הישראלי עבר בשנים האחרונות תהליך מואץ של פתיחה כלפי חוץ וגידול כלכלי מואץ - מבלי ליצור מערכת תכנונית מסודרת 7 שתוכל לבקר את ההשפעות הסביבתיות של התהליך . " הקמה של מערכת כזאת - בין במסגרת המשרד לאיכות הסביבה ובין במסגרת משרד אחר ( למשל , משרד ראש 8 הממשלה ) - היא מחויבת המציאות . " לקח נוסף נוגע בהתנהלות החיצונית של מדינת ישראל , בעיקר בהתקשרות בהסכמי סחר חופשי עם מדינות שלישיות . בהקשר זה , 6 וו בכנס בדותא הסכימו הצדדים לפתוח במשא ומתן על שינויים במערכת יישוב הסכסוכים של אתון הסתר העולמי . ראו : . Doha Ministeral Declaration , para . 30 117 נוסף על חברותה בארגון הסתר העולמי , חתמה ישראל בשנים האחרונות על הסכמי סחר חופשי עם מדינות נוספות , כגון : מדינות האיחוד האירופי , ארצות הברית , מדינות אפט ) א" שווייץ , ליכטנשטיין , נורוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן