1. רפורמה "סביבתית" של ארגון הסחר העולמי

אילו שינויים מוסדיים יכולים להביא לאינטגרציה של העניין הסביבתי בהוויה המוסדית של ארגון הסחר העולמי ? שאלה זו מחייבת , לדעתי , בראש ובראשונה , התמודדות עם הציפיות הפוליטיות מהארגון . נקודה מרכזית בביקורת הסביבתית כנגד ארגון הסחר העולמי התמקדה באופיו הלא דמוקרטי . ואולם הטיעון הסביבתי לקה , בהקשר זה , בסתירה פנימית . מחד גיסא , הארגונים הסביבתיים ביקרו בחריפות את האוריינטציה הפרו מסחרית של ארגון הסחר העולמי ואת האטימות הקוגניטיבית של הארגון ביחסן לעניינים סביבתיים . ה"ירוקים" ביקשו להפוך את הדיון הפוליטי והמשפטי בארגון הסחר העולמי לדיון פלורליסטי , שיהיה פתוח למגוון רחב של טיעונים ו"טוענים . " הארגונים הסביבתיים טענו שאת הרפורמה הזאת צריכה להוביל המערכת המשפטית של ארגון הסחר העולמי ( לפחות כל עוד לא ניתן להפנות סכסוכים מעין אלה להכרעה בפורום גלובלי אחר , שלו תהיה נתונה "המילה האחרונה" בסכסוכים סביבתיים בין לאומיים . ( אלא שהטיעון הסביבתי , אם יישא פרי , יביא להתעצמות של ארגון הסחר העולמי ושל המערכת המשפטית שלו בפרט . בהיעדר סמכות סביבתית גלובלית ומאזנת ירכשו הטריבונלים של ארגון הסחר העול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן