ג. מביקורת לרפורמה: לקחים אפשריים לארגון הסחר העולמי ולאזור הסחר העתידי באגן הים התיכון

כפי שציינתי בסעיף ( א ) לעיל , האתוס המרכנטיליסטי מושרש עמוק בהוויה המוסדית של הגאט"ט ושל ארגון הסחר העולמי . לפיכך התמודדות עם המורשת המרכנטיליסטית מחייבת , לא רק העמדה של מצע ערכי חלופי דוגמת העיקרון של צמיחה בת קיימא , אלא 97 החלטת , Appellate Bodyn סעיפים . 146 , 145 98 שם , סעיף . 148 99 שם , סעיפים . 138 , 137 גם שינוי של ההוויה המוסדית ששימשה מצע ועוגן לאתוס המרכנטיליסטי . אם כך , שינוי של ממש בתפיסה החברתית של ארגון הסחר העולמי יחייב לפיכך , לא רק שינויים נורמטיביים אלא גם שינויים מוסדיים , שיעניקו עוגן ארגוני לתפיסות חברתיות חלופיות שיהיו רגישות יותר לנושא הסביבתי . מערכת המשפט לא תוכל להוביל את הרפורמה הסביבתית של ארגון הסחר העולמי ללא תמיכה מוסדית רחבה . שינוי נורמטיבי של הסכם הארגון - בין בדרך פרשנית ( כפי שעשה Appellate Bodyn בפרשת השרימפס ) ובין על ידי שינוי חקיקתי מוגבל ( למשל , בניסוחו של סעיף - ( xx אשר לא ילווה ברפורמה מוסדית , יתקשה להביא לשינוי משמעותי ביחס של ארגון הסחר העולמי לשאלות סביבתיות . במובן זה מערכת המשפט כרוכה ומושפעת מהנעשה בזירה הפוליטית של הארגון . כך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן