2. הפסיקה הסביבתית של ארגון הסחר העולמי: ההחלטה בעניין "ארצות הברית־שרימפס"

הנושא הסביבתי התברר עד כה במסגרת שש החלטות של . Appellate Bodyn שלוש מהן נפלו בגדרו של , SPS Agreements ושלוש אחרות עסקו בסעיף xx של GATT- n . 1947 הסעיף הזה יתמקד בהחלטה של Appellate Bodyn בעניין ארצלת הבריתישרימפס , שפיתחה את המתווה הרעיוני שנקבע בהחלטה בעניין ארצות ה בריתיננזץ ומהווה אבן דרך חשובה במדיניות הסביבתית של ארגון הסחר העולמי . ההחלטות על SPS Agreements מחייבות דיון נפרד , החורג ממסגרתו של מאמר זה . Appellate Bodyn ניסה לפרוץ בהחלטתו בעניין ארצות הברית שרימפס את "כבלי" המורשת המרכנטיליסטית של הגאט '' ט ולעצב מסגרת פרשנית חדשה , שתהיה רגישה יותר לנושא הסביבתי . פרק זה יבחן את המהלך הפרשני של . Appellate Bodyn ( א ) ההחלטה בעניין "ארצות הברית שרימפס '' הסכסוך המסחרי שעמד ביסוד ההחלטה בעניין ארצלת הנרית שרימפס דומה בעיקרו לסכסוך ה"טונה" בין מקסיקו לארצות הברית . מחקרים מדעיים שנערכו בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם הראו שהשיטה המסחרית הרווחת של דיג שרימפס 1 ז 1 ק 8 - חו 81 - trawling גורמת לפגיעה משמעותית במספר מינים של צבי ים . הפגיעה בצבי הים 53 ראו : EC Measures Concerni...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן