1. ההתנגדות המוסדית לנושא הסביבתי בגאט"ט

העמדה המוסדית של הגאט"ט כלפי הנושא הסביבתי היא בעיקרה פרי אתוס ותרבות מרכנטליסטית , שהתפתחו בקהיליית גאט"ט בתקופה הארוכה ( 1994-1948 ) שבה היתה האמנה בתוקף . כפי שנראה בסעיף "ה , 2 מורשת" המוסדית של הגאט"ט משפיעה עד היום על הדיון המשפטי בארגון הסחר העולמי . בחלק זה של המאמר אבקש לעמוד ביתר פירוט על מרכיביו של האתוס המרכנטיליסטי ( סעיף (( א ) ועל הביטוי המשפטי של האתוס במסורת המשפטית של הגאט ) ט" סעיפים . (( ג ) ( ב ) ( א ) האתוס המרכנטיליסטי של הגאט"ט והכלכלה הסביבתית החדשה ההתפתחות של הגאט"ט כמועדון רב לאומי שתכליתו הסרת מחסומי סחר , התבססה על רקונסטרוקציה של האידאה הכלכלית של סחר חופשי , שסטתה מעקרונות היסוד של השיח הכלכלי . יחסי הגומלין בין המדינות השותפות לגאט"ט התנהלה בהתאם למשחק מרכנטיליסטי , שהיה מבוסס על המושגים של הגינות ולאומיות . בהתאם לכך , לא התנהל המשא ומתן בין חברי הגאט"ט מתוך חתירה למקסום הרווחה המצרפית של קהילת הגאט"ט אלא מתוך ניסיון להגיע לאיזון נאות של ויתורים הדדיים " a balance of- . concessions " כל הסרה של מגבלות סחר היתה צריכה לעמוד בקריטריון המחמיר של הדדיות ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן