א. חברה וסביבה: הקונפליקט בין סחר חופשי לאיכות הסביבה מפרספקטיבה של פילוסופיה סביבתית

פרק זה יבקש לאתר ולפענח את תפיסות היסוד , שבבסיס הביקורת הסביבתית כנגד ארגון הסחר העולמי . הביקורת הסביבתית כנגד סחר חופשי יכולה להתפרש בכמה אופנים . ראשית , הביקורת יכולה להתפרש כחלק מעמדה ערכית , השוללת בעיקרון את התפיסה האינסטרומנטלית של הטבע ( כחומר גלם בעבור האדם ) - תפיסה המזוהה , יותר מכול , עם השיטה הקפיטליסטית והתרבות התעשייתית של המאה העשרים . ביקורת זו , המזוהה בעיקר עם הזרם הפילוסופי של , "deep ecology" מבוססת על הכרה בסביבה , ובישויות הלא אנושיות שחיות בה , כבנות ערך עצמי , שאינו נגזר מערכן בעבור בני אדם . התובנה החלופית של deep ecologists n יכולה לשמש מצע לשתי תכניות פוליטיות שונות . התכנית הראשונה ( המזוהה עם הזרם של ( deep ecologists n מבוססת על קריאה לסגפנות כלכלית , שלפיה החברה האנושית צריכה להחליף את החתירה האובססיבית לצמיחה כלכלית , שאפיינה את המאה העשרים , בתפיסה אנטי צרכנית שתשאף להביא לצמצום משמעותי בצריכת המשאבים . רק צמצום כזה בפרופיל הצריכה יאפשר לחברה האנושית לקיים את עצמה באופן המכיר הלכה למעשה , בסביבה , ובישויות הלא אנושיות שמצויות בה , כבעלות זכויות ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן