4. פסיקת בתי המשפט בישראל והפרקטיקה של רשויות החקירה

( א ) פסק הדין בעניין חג'נט גלידה עניין רעינט גלילה היה המקרה הראשון שבו בית משפט ישראלי דן בתוקפו של היטל בטחה שהוטל מכוח חוק היטלי סחר . בעניין הזה נידונו שני צווים של שר התמ"ת שהטילו היטל בטחה על ייבוא גלידה לישראל מארצות הברית , ממדינות האיחוד האירופי וממדינות אפט"א . הצו הראשון פורסם ביום , ו 4 . 1 ו . 94 ובמסגרתו תוקנה התוספת לצו היטלי סחר משנת . 1991 הצו השני פורסם ביום . 4 . 1 . 96 בשני הצווים נקבע שיעור ההיטל לפי חישוב מיוחד , המבוסס על ההפרש בין מחיר המרכיבים החקלאיים מייצור מקומי ובין מחירם בשוק העולמי , באופן הזה : הגלידות חולקו לארבע קטגוריות בהתאם לאחוז שומן החלב שבהן . בכל קטגוריה נקבע שיעור המרכיב החקלאי לכל ק"ג גלידה , וההיטל חושב על בסיס ההפרש בין המחירים של אבקת חלב כחושה ואבקת חלב מלאה בשוק הישראלי לבין המחירים בשוק העולמי . יבואני הגלידה , שערערו על תקפות הצו , טענו כי שר התמ"ת חרג מסמכותו בהטילו את ההיטל . לטענת יבואני הגלידה , לא התקיים התנאי בדבר נזק ממשי לייצור המקומי בעקבות ייבוא הגלידה . בפסק דין ארוך ומנומק קיבל בית המשפט את טענת היבואנים . עיקרו של פסק הדין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן