1. השוואה בין הוראות החוק להוראותיו של סעיף XIX להסכם GATT ושל הסכם הבטחה

נקל להיווכח כי קיימות אי התאמות רבות בין הוראות סעיף ( 3 )( א ) 2 לחוק היטלי סחר לבין הוראותיו של סעיף . xix החוק אינו כולל את ההתייחסות לנקודות הבאות המופיעות בסעיף : XIX ( א ) התנאי בדבר כמויות מוגברות אינו מופיע . לפי החוק , ניתן להטיל היטל בטחה גם כנגד יבוא שאינו בכמויות מוגברות . ( ב ) התנאי בדבר התפתחויות בלתי צפויות אינו מופיע . ( ג ) החוק משתמש במונח "נזק ממשי" בעוד שסעיף xix משתמש במונח "נזק חמור" . ( serious injury ) לכאורה , המונח "נזק ממשי" הנו תרגום של הביטוי material , injury המבטא את מידת הנזק הנדרשת להטלת היטל היצף והיטל משווה . אכן , זה הביטוי שהמחוקק הישראלי השתמש בו בקשר להיטלים אלו . י אך כפי שראינו , מידת הנזק הנדרשת בהיטל בטחה צריכה להיות גדולה יותר . על כן ראוי היה להשתמש במונח "נזק חמור" בסעיף ( 3 )( א ) 2 לחוק , ולא במונח "נזק ממשי . " ( ד ) החוק מתייחס לנזק לייצור המקומי , בעוד שסעיף Dn"nn xix לנזק יצרנים המקומיים של מוצר דומה למוצר המיובא או למוצר המתחרה במישרין במוצר המיובא . ו 12 ראו סעיף 23 לחוק הקובע כי היטל היצף משווה יוטל אם 'יערם או עלול להיגרם נזק ממש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן