ג. היטל הבטחה בדין הישראלי אל מול צעדי הבטחה הבין־לאומיים