3. סוגיות מרכזיות הקשורות לצעדי הבטחה במסגרת הסכמי ה-WTO

היבטים חשובים ועקרוניים של הסכם הבטחה , לרבות נקודות מעורפלות ובלתי ברורות הכלולות בו , נידונו במסגרת תלונות שהוגשו לגוף ליישוב סכסוכים Dispute ) ( Settlement Body שהוקם במסגרת ארגון הסחר העולמי . הנקודות המרכזיות שבהחלטות הפנלים שהוקמו לצורך הדיון בתלונות , והחלטות הגוף לערעורים , יידונו על היחס בין הסכמי אזור סתר חופשי לבין הסכמי ה כח , \ ¥ ראו במאמרה של טליה איינהורן : T . Einhorn "The Impact of the WTO Agreement on TRIPS on EC Law : A Challenge to Regionalism" Common Market Law Review 35 ( 1998 ) , 1069 , pp . 1074-1075 ( להלן : TRIPS . (— EC Law 59 עד מועד כתיבת המאמר הופנו לפנלים של ארגון הסחר העולמי לפחות שבעה סכסוכים לגבי צעדי בטחה ( חלקם הגיעו לדיון בפני גוף הערעורים [ Appellate Body ] של ארגון הסחר העולמי : ( 1 . Korea — Definitive Safeguard Measure on the Imports of Certain Dairy Products rrobrm ; הפנל מיום ( WT / DS 98 / R - 2 ו . 6 . ו 999 ( קלדיאה מלצרי תלב ( ) . החלטת גוף הערעורים מיום WT / DS 98 / AB / R - 14 . 12 . ו 999 ( ארגנטינה הנעלח ) 2 . Argentina — Safeguard Me...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן