2. הסכם הבטחה של ארגון הסחר העולמי

רק בסבב אורוגוואי , שבמסגרתו הוקם ארגון הסחר העולמי , הושגה התקדמות משמעותית לגבי משטר צעדי החירום של גאט"ט . במסגרת סבב אורוגוואי הושג הסכם בדבר צעדי בטחה , ( Agreement on Safeguards ) שבא להבהיר ולחזק את 54 משטר צעדי החירום של סעיף \ \ \ של גאט"ט , והוא חל במשותף עם סעיף 50 שם , בעמי . 528-527 שם גם מצוין כי מזכירות גאט"ט הכירה בכשל זה . ו 5 ראו אצל לי , 2002 לעיל הערה , 47 בהערת שוליים . 3 52 ראו : Y .-S . Lee "Revival ofGrey- Area Measures" Journalof World Trade , Vol . 36-1 ( 2002 ) , . pp . 155-165 53 ישראל אשררה את הסכמי סבב אורוגוואי בשנת . 1995 ראו אצל איינהורן , תפקיד בתי המשפט , לעיל הערה , 16 בעמי 66 ו . 54 במבוא להסכם בדבר צעדי בטחה נאמר כי חברי ארגון הסחר העולמי מכירים בצורך : "to clarify and reinforce the disciplines of GATT I 994 , and specifically those of its Article XIX ( Emergency Action on Imports of Particular Products ) , to re-establish multilateral control . over safeguards and eliminate measures that escape such control " 55 . xix המונח "צעדי בטחה" החליף את המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן