1. רקע כללי: מסים והיטלים הנועדים לספק הגנה לתוצרת המקומית מפני יבוא מתחרה

מסים המוטלים על היבוא אינם דבר זר , לא בארץ ולא בעולם . מוצר המיובא לישראל עשוי להתחייב בתשלום אחד או יותר מהמסים וההיטלים הבאים : מע"מ , מכס , מס קנייה , היטל בטחה , היטל היצף , היטל משווה והיטל יבוא . ככלל ניתן לומר כי קיימות שתי תכליות עיקריות להטלת מסים על היבוא : תכלית אחת הנה תכלית פיסקלית , דהיינו יצירת הכנסות למדינה . במובן זה מסי היבוא מצטרפים לשורת המסים האחרים החלים בישראל , המהווים כולם מקור הכנסה למדינה . תכלית אחרת היא תכלית לוויסות ( רגולטיבית ) או חוץ פיסקלית . באמצעות הטלת מס על היבוא המדינה מבקשת לווסת ולהסדיר את היבוא , וכך להשיג מטרות ספציפיות . 3 לדוגמה : על פי סעיף ( 6 )( א ) 2 לחוק היטלי סחר , התשנ ) ו 99 ו-א" להלן : "חוק היטלי סחר" או "החוק , ( " שר התעשייה והמסחר רשאי , יחד עם שר האוצר , להטיל היטל לצורך ) ו 337 ח"ס 3 תשנ , ( א" עמי . 38 ספיגה או מניעה של רווח עודף , הנובע מוזיקוק או מצעד כלכלי שנקטה הממשלה . הצורך בהפעלת סמכות זו התעורר בעבר כאשר יבואנים אגרו סחורות ונמנעו מלשווקן לנוכח אפשרות קרובה של העלאת מחירים שתאפשר להם למכור את הסחורות במחיר גבוה יותר ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן