מבוא

מאז הצטרפותה של מדינת ישראל להסכמי סחר ביךלאומיים - רב צדדיים ( מולטילטרליים ) ודו צדדיים ( בילטרליים ) - שוב אין היא יכולה להטיל מסים על היבוא כאוות נפשה . הסכמי הסחר הבין לאומיים כוללים סעיפים מפורטים בדבר האסור והמותר בתחום מיסוי היבוא , מתוך מגמה גוברת והולכת של הקשחת הוראות 1 ההסכמים , עדכונם , ופיתוח מנגנוני אכיפה בעלי שיניים . פריצת מסגרת הסכמי הסחר עלולה לחשוף את מדינת ישראל לסנקציות בין לאומיות . ענייננו של מאמר זה באחת מהצלחותיו של סבב אורוגוואי של ארגון הסחר העולמי : הסדרת משטר צעדי הבטחה . ככלל , צעדי הבטחה של ארגון הסחר העולמי נועדו לתת מענה למצבים שבהם נגרם נזק לתעשייה המקומית מייבוא שהתבצע בכמויות מוגברות ובנסיבות בלתי צפויות , לאחר שהמדינה התחייבה לערוך ליברליזציה במדיניות הייבוא שלה . בתנאים אלו המדינות החברות בארגון הסחר העולמי רשאיות להשעות את התחייבויותיהן במסגרת הסכמי הארגון ולבטל את ההקלות שהוענקו למוצרים המיובאים ממדינות החברות בארגון . * המחבר , מוסמך הפקולטה למשפטים ( LL . M . ) באוניברסיטת בר אילן , הנו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא וסחר בין לאומי . ** המחבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן