10. היטל בטחה להגנה על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה - מחדל חקיקתי ישראלי לנוכח משטר היטלים בין-לאומי הולך ומתהדק גיל נדל