ד. הסיבות לכשל הרגולטורי: תהליכים גלובליים

סיבות רבות קיימות לכשל הרגולטורי של רשויות ההיצף של הקהילה האירופית . לדוגמה . על פי אסכולה בולטת אחת , קיימת סתירה אינהרנטית בין מטרות מדיניות ההיצף לבין מטרות מדיניות התחרות . מדיניות ההיצף מצריכה התערבות ציבורית למתן הגנה למתחרים אירופיים שנקלעו לקשיים נוכח תחרות בין לאומית מוגברת : The fact that governments act against dumping only when the low price is charged in their own territory reveals that governments are concerned with the welfare of their own enterprises rather than with the protection of their citizens from extremely high prices charged by monopoly sellers . If the problem were really the discrimination itself , then presumably 159 סעיף ו 9 . להסכם ההיצף משנת . 1994 G . Horlick "The Speedbump at Seattle" 3 ( 1 ) Journalof International Economic Law ( 2000 ) 160 167 161 ראו , Harpaz לעיל הערה , 8 בעמי . 174-147 governments would be more concerned to attack high prices than low prices . Where an exporter sold at home at higher prices than he sold abroad , it would be the ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן