4. הכשל הרגולטורי

בחיבורו הקלסי עושר האומות , מזהיר אדם סמית : To widen the markets and narrow the competition , is always the interests of the dealers . To widen the markets may frequently be agreeable enough to the interest of the public ; but to narrow the competition must always be against it , and can serve only to enable the dealers , by raising their profits above what they naturally would be , to levy , for their own benefit , an absurd tax upon the rest of their fellow-citizens . The proposal of any new law or regulation of commerce which comes from this order , ought always to be listened to with great precaution , and ought never to be adopted till after having been long and carefully examined ... with the 151 most suspicious attention ... מדיניות ההיצף של הקהילה האירופית איננה מעניקה ביטוי הולם לתובנות של סמית . ברמה המשפטית הנורמטיבית ( law in the books ) מקדש משטר ההיצף האירופי מדרג נורמטיבי המבכר את ענייניהן של התעשיות האירופיות על פני האינטרס הכולל של 152 הרוב המכריע של אזרחי אירופה ויצר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן