3. מדיניות הקהילה האירופית כנגד יבוא בהיצף

אמנת רומא ביטלה עוד בשנת 1957 את האפשרות להטיל היטלי היצף במסגרת הסחר הפנים קהילתי , כאשר יצרה לראשונה בהיסטוריה אזור סחר חופשי חף מהיטלי היצף . כפועל יוצא מכך אין אפשרות משפטית להטיל היטלי היצף על פעילות היצף פנים אירופית ( למשל , מבריטניה לגרמניה . ( באשר להיצף חוץ קהילתי ( היצף ממדינות שאינן חברות , ( סעיף 133 של אמנת הקהילה האירופית דרש מהקהילה לאמץ מדיניות סחר משותפת , כשמדיניות כנגד יבוא בהיצף מהווה אחד ממרכיביה . ברם בקרב ששת 134 החברות המקוריות בקהילה הכלכלית האירופית , כשמה אז , רווחו התייחסויות שונות 135 לסוגיה זו . הענקת הסמכות להטיל היטלי היצף בידיהן של כל אחת ממדינות אלו היתה 136 תורמת לאי אחידות ולעיוותי סחר . בשל כך נוסחה ב 1968 המדיניות כנגד יבוא בהיצף ברמה פאךאירופית , במסגרת התקנה הבסיסית הראשונה . ( Basic Regulation ) במסגרת זו הופקעה מן המדינות החברות הסמכות להטיל היטלי היצף כנגד טובין בהיצף שמקורם מחוץ לקהילה האירופית והוענקה באופן בלעדי לקהילה האירופית . מדיניות הקהילה האירופית כנגד יבוא בהיצף מבוססת ברמה הנורמטיבית על פירמידה תלת רובדית . ברמה העליונה ניצבות הור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן