2. מדיניות הסחר המשותפת

מדיניות סחר החוץ של כל מדינה ומדינה כוללת אמצעים לאומיים ובין לאומיים ( או פנימיים וחיצוניים ) המסדירים את יחסי המסחר בין אותה מדינה ואזרחיה לבין גורמים 5 זרים בתחום הסחורות , השירותים , הקניין וההשקעות . " הקהילה האירופית קיבלה לידיה עוד מיומה הראשון את הסמכות לגבש ולנהל מדיניות סחר חוץ משותפת עם שאר מדינות העולם . מדיניות זו , המושתתת על חומת מכס אחידה המקיפה את כל המדינות Relations Theory and European Integration" 39 ( 5 ) Journal of Common Market Studies . ( 2001 ) 829 113 לניתוח ראו : . IVSmv ! Competition Policyand Industrial Policyinthe EU ( Oxf o \ A 1997 ) 1-56 114 לניתוח ראו : N . Etniliou & D . 0 'K . eeffe [ eds . ] The European Union and World Trade Law After the GA TT Uruguay Round ( London 1 996 ); F . Snyder International Trade and Customs Lawof the European Union ( Butterworths 1998 ); P . Didier WTO Trade Instruments in EU Law ( Cameron , May 1999 ); M . Cremona "External Commercial Policy after Amsterdam : Authority and Interpretation with Interconnected Orders " , i...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן