ג. מדיניות הקהילה האירופית כנגד יבוא בהיצף - הכשל הרגולטורי