1. תופעת ההיצף

המונח "Dumping" הנו מושג ישן שנשא מאז ומעולם קונוטציה של'ילית . מקורו כנראה במילה האיסלנדית , thumpa שפירושה להכות . במהלך המאה התשע עשרה נתפס המושג כחיסול עודפי סחורה . בתחילת המאה העשרים תיארה אותו הספרות המקצועית כמכירת טובין בשווקים זרים במחירים נמוכים במיוחד . 16 לסוגיית הבחירה הציבורית ראו : אי בנבנשתי "תחולת המשפט המנהלי על גופים פרטים" משפט וממשל ב ; 11 ( 1994 ) ( 1 ) לניתוח פעילות לוביסטית בתחום ההיצף ראו : W . Pauwels , H . Vandenbussche & M . Weverbergh "Rent Seeking Activity Induced by European . Antidumping Policy" , Credit Research Paper ( Nottingham 1996 ) 17 כבר מהמאה השש עשרה , ראו : L . Brown [ ed . ] The New Shorter Oxford English Dictionary . on Historical Principles ( Oxford 1993 ) 764 18 ראו : , Marceau לעיל הערה , 2 בעמי . 7 19 ראו : T . S . Myerson "A Review of Current Antidumping Procedures : United States Law and . the Case of Japan " \ 5 ( 2 ) Columbia Journalof Transnational Law (\ % S ) 167 , 1 68 , note 2 20 ראו : , Dale לעיל הערה , 13 בעמי . 1 21 תיעוד של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן