ב. תופעת ההיצף, חקיקה לאומית כנגדה והמשטר הרב־צדדי