א. הקדמה

יחסי הגומלין בין סחר לתחרות מהווים זה זמן רב כר פורה למחקר אקדמי . ההיבטים הבין לאומיים של יחסים אלו משכו בעשור האחרון תשומת לב הולכת וגוברת מצד חכמי 3 2 המשפט , גופים בין לאומיים בכלל , והקהילה האירופית בפרט " , גופים רב לאומיים , גופי המחבר הוא מרצה בפקולטה למשפטים והמחלקה ליחסים בינלאומיים , האוניברסיטה העברית , ירושלים . ברצוני להודות לאריה רייך , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן , לאלינור שרפסטון ולדניאל בית לחם מאוניברסיטת קיימברידג' על הערותיהם המועילות , וכן לעוזר המחקר שלי , פלג רחמן , על עזרתו הרבה . ראו למשל : A . Smith An Inquiry into the Nature and Causesof the Wealthof Nations ( 1776 ) . ( reprinted in The Modern Library , New York 1937 ) ראו בין השאר : B . Epstein "The Illusory Conflict between Antidumping and Antitrust" 18 Antitrust Bulletin ( 1973 ) 1 ; J . H . J . Bourgeois "Antitrust and Trade Policy : A Peaceful Coexistence ? European Community Perspective ( Part I ) " 17 ( 2 ) International Business Law ( 1989 ) 58 ; J . H . J . Bourgeois Antitrust and Trade Po...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן