9. השפעות תהליכים גלובליים על מדיניות הקהילה האירופית כנגד יבוא בהיצף גיא הרפז