נספח ב: הליכי חקירה בישראל נגד יבוא בהיצף ויבוא נתמך 2002-1991 סיכום סטטיסטי