נספח א: השפעת כלל "ההיטל מונע הנזק" בחקירות ההיצף בישראל 7.2002-12.1997

105 החלטות הוועדה שניתנו לפני מועד זה ( בתקופת היושב ראש הקודם ) לא נכללו , הואיל וקשה לעמוד מתוך ההחלטות על הנתונים הדרושים לצורך ביצוע הבחינה . 106 במונחי קי'ג . 107 במונחי טון . 108 קיימת הטיה קלה כלפי מעלה של הנתון ( בשיעור של כ , ( 2 % -1 % הואיל ושיעור ההיצף נמדד לפי מחיר ) פ"ס כולל הובלה ימית , אך לא כולל ביטוח ) ואילו שיעור ההיטל נמדד במונחי סי ) פ" הובלה ימית וביטוח . ( 109 לפי מחירי סי"פ . 110 ביחידות מ"ק . 111 במקרה זה החליטה הוועדה להפחית את ההיטל יותר מהדרוש מכוח כלל "ההיטל מונע הנזק , " משיקולים של מניעת עיוות התחרות בין היבואנים השונים מסין . סיכום מסקנות : . 1 כלל "ההיטל מונע הנזק" ( "The Lesser Duty Rule" ) השפיע על ההחלטות ב 80 ° / 0 מהתיקים שבהם הוטל היטל 8 ) מתוך . ( 10 . 2 כלל "ההיטל מונע הנזק" השפיע על כ 48 ° / 0 מתוך כלל הטובין המיובאים בהיצף ושעליהם הוטל היטל היצף 12 ) מתוך . ( 25 . 3 שיעור ההפחתה הממוצע בעקבות כלל "ההיטל מונע הנזק" הוא כ 37 . 02 ° / 0 משיעור ההיצף . . 4 שיעור התיקים , שבהם הומלץ על אי הטלת היטל הוא 5 ) 33 . 33 ° / 0 מתוך , ( 15 מתוך התיקים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן