ה. כללים חדשים בדבר שיעור ההיטל

בהקשר של קביעת גובה ההיטל , יש צורך דחוף לאמץ חובה מפורשת בהסכם ההיצף החדש לנהוג על פי כלל "ההיטל הנמוך ביותר" ( The Lesser Duty Rule ) או כפי שהוא מכונה בישראל - כלל "ההיטל מונע הנזק . " על פי הכלל הזה , אין להטיל היטל היצף בגובה מלוא שיעור ההיצף ( קרי , שיעור ההפרש בין המחיר המקובל לבין מחיר היצוא , ( כל אימת שדי בשיעור נמוך מזה כדי למנוע נזק מן התעשייה המקומית . אם אמנם ניתן להביא להשתוות מחיר המוצר המיובא למחיר התוצרת המקומית באמצעות היטל הנמוך משיעור ההיצף , יש לעשות כן , וכך לא יהיה בהיטל כדי לייקר את הטובין המיובאים באופן שיהפוך את ייבואם לבלתי כדאי לחלוטין . כרגע אין חובה לנהוג בהתאם לכלל זה , והסכם ההיצף רק אומר ש '' רצוי" לעשות כן . ( "it is desirable ... " ) הקהילה האירופית ומדינות רבות אחרות אכן נוהגות על פי כלל זה , ואולם מדינות אחרות , ובראשן ארצות הברית , מסרבות לעשות כן . שם לעולם יוטל היטל במלוא שיעור ההיצף . הוא הדין באשר להיטל משווה . הסכם הסובסידיות אינו מחייב שההיטל יהיה במלוא שיעור הסובסידיה אלא נוקט לשון זהה לזו הננקטת ביחס להיטלי היצף . ושוב , הקהילה 76 החלטה מי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן