ד. רפורמות בדין המהותי: הגדרת יבוא בהיצף

נעבור עתה לדון בכמה סוגיות מן הדין המהותי שבהן יש צורך ברפורמה , ושבהן יש מקום ללמוד מן הניסיון הישראלי . תחילה לסוגיית ההגדרה של "מחיר מקובל . " יבוא בהיצף מתקיים , כידוע , כאשר המחיר שבו סחורה מיובאת לישראל " ) מחיר היצוא ( " נמוךמ"המחיר המקובל" של אותה סחורה . בחוק היטלי סחר , התשנ , 199 ו-א" כמו גם בהסכם ההיצף , ניתן למצוא כמה הגדרות חלופיות ל"מחיר המקובל , " כשהעיקרית שבהן מופיעה בסעיף ) ו 2 א ) לחוק : "המחיר במהלך העסקים הרגיל , של טובין זהים או דומים המיועדים לצריכה מקומית במדינת הייצור . " בדרך כלל , מדובר במחיר שבו נמכר המוצר הנידון בארץ המקור על ידי היצרן שלו . ואולם סעיף ) ו 2 ב ) לאותו החוק מאפשר גם לפנות לחלופות אחרות : "אם טובין זהים או דומים אינם נמכרים במדינת הייצור במהלך העסקים הרגיל , או אם תנאי השוק באותה מדינה אינם מאפשרים השוואה מתאימה של מכירות לעניין קביעת המחיר המקובל . " במשפט זה טמונים יסודות מספר , ואפילו היעדרו של אחד מהם עשוי להביא , לפחות פורמלית , להתקיימות התנאי ולפנייה לחלופות האחרות שבהמשך הסעיף . כך למשל , אם המוצר שנמכר במדינת הייצור אינו "זהה או דומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן