ב. הצורך ברפורמה מוגבלת

בדיונים לקראת פסגת סיאטל של ארגון הסחר העולמי ובעיצומה , דובר הרבה על -הנושאים החדשים" - סחר ואיכות הסביבה , סחר ותנאי עבודה , סחר ודיני התחרות , 15 סחר והשקעות , סחר בשירותים , סחר אלקטרוני ועוד — ונראה שהיו אלו המחלוקות סביב נושאים אלו , שגרמו בסופו של דבר לכישלון הפסגה . המדינות המתפתחות סירבו בתוקף להכנסתם של רוב הנושאים הללו , שאם יתקבלו יקדמו את היצוא של המדינות 14 ראו תיק היצף הש — 25 ה / גיימס פלס בעיים ני תעשי 7 ח . אלקטדלכיסיזת " ) פרוטארום ( " נע"מ , החלטה מס 7 בקובץ החלטות יושב ראש הוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה ; 997-1991 ( משרד התעשייה והמסחר , יחידת היטלי סחר , ( בעמי 9-7 ( החלטה מיום . ( 16 . 9 . 96 קביעה זו אומצה על ידי הוועדה בכמה החלטות , שהראשונה שבהם היתה בעניין יניא ברזל לבנין מאיטליה , החלטה מס' 6 בקובץ החלטות הוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה 1997-1991 ( משרד התעשייה והמסחר , יחידת היטלי סחר ) ( להלן : קובץ הוועדה מסי ו , ( בעמי . 17 15 פורמלית , סחר בשירותים אינו כלול ב"נושאים החדשים , " באשר הוא נכלל כבר בחבילת הסכמי אורוגוואי , בתור הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן