א. מבוא

ההליכים להטלת היטלי מגן מפני יבוא בהיצף ( Anti-Dumping Duties ) או מפני יבוא נתמך ( מסובסד ) , ( Anti-Subsidy Duties or Countervailing Duties ) מוסדרים ברמה הבין לאומית בעיקר על ידי הסכמים של ארגון הסחר העולמי World Trade ) 1 . ( Organization — WTO הסכמים אלו מכירים בזכותה של מדינה להגן על ענף יצרני בתחומה מפני יבוא בהיצף או יבוא נתמך הגורם לענף נזק ממשי , באמצעות היטל * סגן דיקן הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן ; פרופסור חבר . הכותב שימש עד לאחרונה גם כיושב ראש הוועדה המייעצת על פי חוק היטלי סחר , התשנ ) ו 99 ו-א" להלן : ועדת היטלי סתר . ( ** הדברים הנאמרים במאמר זה מבטאים את דעתו הפרטית בלבד של הכותב , ולא של הוועדה או של כל רשות ממשלתית אחרת . תודה מיוחדת למייק בן דוד ולנורית כהן ריציולסקי על העזרה המחקרית , ולגיל נדל על הערותיו המועילות . מאמר זה פורסם בשינויים קטנים גם בספר זכרון לשופט ת"ם כהן , קד'ת משפט ג 391 ( תשס . ( ג" ו ארגון הסחר העולמי הוקם בשנת 1 994 באמצעות האמנה Final Act Embodying the Results 0 ^ the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , Agreement Esta...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן