סיכום ומסקנות

הצהרת דוחה מהווה נקודת מפנה חשובה ביחסו של ארגון הסחר העולמי לבעיות בריאות הציבור . קבלת ההצהרה התאפשרה לאחר תהליך של שנים מספר שבהן גברה ההכרה בקרב המדינות המפותחות , וארצות הברית בראשן , כי לא ניתן להתעלם , גם במסגרת ארגון הסחר העולמי , מבעיות הומניטריות וממצוקתן של מדינות מתפתחות . הכרה זו , יחד עם מציאות פוליטית מתאימה , אפשרו את קבלת ההצהרה . ככל שהדברים אמורים בנושא הייבוא המקביל , ההצהרה מסמנת מגמה חשובה וראויה , לדעתנו , אולם אין לטעות ולחשוב שהיא שמה קץ להתדיינות בסוגיה מורכבת זו . ההצהרה אינה קובעת שגישת המיצוי הביךלאומי עדיפה על גישת המיצוי הלאומי , אלא היא רק מצהירה על כך שהסכם TRIPS לא הכריע בסוגיה זו ולפיכך מדינות רשאיות לנהוג כרצונן . תהיה זו תמימות לחשוב שהמדינות שניהלו מאבק נחוש כנגד הייבוא המקביל יזנחו את עמדתן . ניתן לצפות שמדינות אלה , וארצות הברית בראשן , יפעלו בדרכים שונות , לרבות הפעלת 249 לחצים בילטרליים על מדינות , במטרה להניאן מלהתיר ייבוא מקביל לשטחן . גם אם מסיבות פוליטיות ומטעמים הקשורים בדעת הקהל הבין לאומית , ימתנו המדינות המפותחות את עצמת ביקורתן הפומבית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן