גישת המיצוי הבין־לאומי

הצגת הבעיה לא ניתן להתעלם מהמציאות הקשה שבה מחיריהן הגבוהים של תרופות מוגנות בפטנט מונעים מאוכלוסיות נרחבות נגישות לתרופות חיוניות . הטענות התומכות באימוץ גישת המיצוי הלאומי מצביעות בעיקר על חסרונות אפשריים הטמונים באימוץ גישת המיצוי הבין לאומי . אולם , טענות אלו מתעלמות במידה רבה מהמצב הקיים , שבו מאוכלוסיות נרחבות נמנעת הנגישות דה פקטו לתרופות חיוניות בשל מחירן הגבוה . שיקולים כלכליים ארוכי טווח , גם אם יש בהם ממש , אינם מספקים תשובות לבעיות ההומניטריות המידיות הנגרמות מהקושי לרכוש תרופות חיוניות . בעיות אלה הן מנת חלקן של מדינות רבות . הנתונים האמפיריים מצביעים בבירור על כך שבמדינות שבהן יש הגנת פטנט על תרופות , מחיריהן מאמירים , ללא השפעה משמעותית למצבן הכלכלי של אותן מדינות או למידת המצוקה הבריאותית השוררת 27 ו בהן . הטיעונים המובאים לתמוך בגישת המיצוי הלאומי מתבססים בעיקרם על ההנחה , שלפיה הגדלת "עוגת הרווחים" של בעלי הפטנטים בתרופות תביא להגדלת " עוגת העושר" הגלובלית , ולפיכך היא ראויה . הנחה זו בעייתית משתי סיבות . ראשית , כפי שנראה להלן , ניתן לפקפק במידת הנכונות של ההנחה שרוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן