ייבוא מקביל של תרופות מוגנות בפטנט - שיקולי מדיניות

הדיון בשאלת הייבוא המקביל של תרופות מוגנות בפטנט מערב שיקולי מדיניות מורכבים . לאימוץ כל אחת משתי הגישות יש השלכות כלכליות וחברתיות משמעותיות במישור הלאומי והבין לאומי . להלן נעמוד על הטיעונים העיקריים המשמשים לתמיכה בגישת המיצוי הלאומי , השוללת ייבוא מקביל של תרופות מוגנות בפטנט . לאחר מכן נציג את הנימוקים העומדים בבסיס גישת המיצוי הבין לאומי . לבסוף , נביא את עמדתנו בדבר הגישה הראויה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן