עמדת הסכם TRIPs

במהלך דיוני סבב אורוגוואי , לא הצליחו המדינות החברות להגיע להסכמה בדבר דוקטרינת המיצוי שיש לאמץ . אי ההסכמה באה לידי ביטוי בסעיף 6 להסכם TRIPS vnipn כדלקמן : For the purposes of dispute settlement under this Agreement , subject to the provisions of Articles 3 and 4 , nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights . 109 ניתן לפרש את סעיף 6 שלעיל כנותן היתר לכל מדינה לנהוג בסוגיית מיצוי הזכויות בקניין רוחני כרצונה . " אולם ככל שהדברים אמורים בתחום ההגנה על פטנטים , השאלה כיצד הכריע הסכם TRIPS בסוגיית המיצוי נותרה שנויה במחלוקת . זאת , נוכח הוראת סעיף 28 להסכם ( שהוזכרה לעיל ) הקובעת כי לבעל פטנט קיימת הזכות למנוע מצדדים שלישיים "לייצר , להשתמש , להציע למכירה , למכור או לייבא למטרות אלה" את המוצר המוגן בפטנט . למילה "לייבא" שבסעיף , 28 מוצמדת הערת שוליים שבה נאמר כי "זכות זו , כמו שאר הזכויות המוענקות בהסכם זה ... כפופה להוראת סעיף . " 6 יש לציין , כי הענקת הזכות לשלוט על הייבוא ייחודית לפטנטים . זכות זו אינה קיימת בהוראות הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן