כללי

" ייבוא מקביל" ( parallel importation ) מתקיים כאשר יצרן מעניק לאדם במדינה כלשהי רישיון בלעדי לייבא , לייצר , להפיץ ולמכור את מוצריו של היצרן באותה מדינה . במקביל , פלוני המנהל את עסקיו בתוך אותה מדינה קונה את אותו מוצר במדינה זרה ( שבה המוצר משווק ) ומייבא את המוצר לשם מכירתו . בשוק התרופות המוגנות בפטנט , "ייבוא מקביל" יכול להתקיים באחת משתי דרכים . הדרך האחת , היא ייבוא תרופה מוגנת על ידי פטנט בדרך שאינה באמצעות המשווק המורשה על ידי בעל הפטנט . מקובל שליצרן תרופות יש סוכן במדינה כלשהי , ומחיר התרופה באותה מדינה נקבע על ידי היצרן בשיתוף עם הסוכן , או במקרה שקיים פיקוח ממשלתי - על ידי שלטונות המדינה . מחירי התרופה משתנים ממדינה למדינה ( עקב תנאי שוק שונים , השפעות הפיקוח הממשלתי , או בשל כך שבמדינות שונות מידת ההגנה שהפטנט 100 מעניק שונה . ( במדינות מתפתחות נקבע לעתים מחיר נמוך במיוחד , וזאת בשל 98 סעיף ( 2 ) 66 להסכם , TRIPS לעיל הערה , 2 קובע כי על המדינות המפותחות להעניק תמריצים למפעלים בתחומן על מנת שאלה יקדמו העברת טכנולוגיה למדינות LDC כדי לאפשר להן ליצור תשתית טכנולוגית יציבה ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן